[[en]]Resources[[nl]]Bronnen

[[en]]Here you will find valuable information.[[nl]]Hier vindt u waardevolle informatie.

[[en]]I made a curated list of websites, books and articles about Rolfing.[[nl]]Ik heb een samengestelde lijst gemaakt van websites, boeken en artikelen over Rolfing.

[[en]]Please enjoy.[[nl]]Geniet ervan.

[[en]]Welcome to a collection of relavent resources.[[nl]]Welkom bij een verzameling relevante bronnen.

[[en]]Resources over Rolfing[[nl]]Bronnen over Rolfing

[[en]]Are you already familiar with Rolfing?[[nl]]Bent u al bekend met Rolfing?

[[en]]Books[[nl]]boeken

Ida Rolf

[[en]]Rolfing and physical reality.[[nl]]Rolfing en fysieke realiteit.

Jeffrey Maitland

Embodied being.

Spacious Body.

David Lesondak

Fascia, what it is and why it matters.

Noah Karrasch

Freeing emotions and energy through myofascial release.

Bessel van der Kolk

The body keeps the score.

Stanley Rosenberg

Accessing the healing power of the Vagus Nerve.

Carla Stecco
(best fascial fotos, micro-level)

[[en]]Functional Atlas of the human fascial system.[[nl]]Functionele atlas van het menselijke fasciale systeem

Robert Schleip

Lehrbuch Faszien.

Fascial Fitness.

For more information on tensegrity:

Donald E. Ingber, David Lesondak

Fascia.

Thomas Myers

[[en]]Anatomy Trains[[nl]]Anatomie treinen.

[[en]]Articles[[nl]]ARTIKELEN

[[en]]What Role Does Fascia Play in Rheumatic Diseases?[[nl]]Welke rol speelt fascia bij reumatische aandoeningen?                               [[en]]By Helene M. Langevin, MD.[[nl]]Door Helene M. Langevin, MD.

Mechanotransduction as an Adaptation to Gravity 

by Tanbir Najrana and Juan Sanchez-Esteban (very interesting and evolutionary).

The Ida P. Rolf Library of Structural Integration

by Pedro Padro (an amazing archive of Rolf Journal articles from the years. Search engine function to find articles on various subjects).

Kevin Frank’s Archive of Articles

[[en]]by Kevin Frank (an amazing writer and incredible teacher. The site has an archive of writings on Movement and perception and Hubert Godard’s work).[[nl]]door Kevin Frank (een geweldige schrijver en leraar, biedt CE klassen voor SI en verwante gezondheidsprofessionals. De site heeft een archief van stukken over beweging en perceptie en Hubert Godard’s werk.)

[[en]]Tom Findley's Archive of Articles[[nl]]Tom Findley archief van artikelen.

[[en]]by Tom Findley[[nl]]door Tom Findley

[[en]]Complexity Science in Brief - UVic[[nl]]Complexiteitswetenschap in Brief

[[en]]by Marjorie MacDonald.[[nl]]door Marjorie MacDonald

[[en]]Complexity Science to Conceptualize Health and Disease[[nl]]Complexiteitswetenschap om gezondheid en ziekte te conceptualiseren.

[[en]]by Saroj Jayasinghe.[[nl]]door Saroj Jayasinghe.

[[en]]Some informative videos[[nl]]Interessante video's
What's Next

These are some of our Features

Hello stranger welcome we provide premium experiences

[[en]]Still Have Questions?[[nl]]Nog vragen?

[[en]]You can call me at any time today.[[nl]]U kunt mij altijd bereiken.

[[en]]Get In Touch[[nl]]Neem contact op

[[en]]You can write me at any time today.[[nl]]U kunt mij altijd iets schrijven.