[[en]Written testimonials[[nl]]Geschreven testimonials

Curated by
Janco Volk
on

                                                         Testimonials: 


[[en]]It is incredible what the Rolfing treatment by  Janco means for my body and mind. It is as if my body is taken out of its wrinkles, and I also stand differently on my legs. It is reconnecting and I would like to grant this valuable experience to everyone.[[nl]]Onvoorstelbaar wat de Rolfingbehandeling van Janco betekent voor mijn lichaam en geest. Het is alsof mijn lichaam uit de kreukels wordt gehaald en ik anders op mijn benen sta. Het is reconnecting en ik gun iedereen deze waardevolle ervaring.

L.

[[en]]Thank you very much! My lower motor system is extremely grateful to feel happiness on earth and good relationship with gravity. I am extremely grateful for making me feel good.[[nl]]Hartelijk dank! Mijn onderste motoriek is uiterst dankbaar om geluk op aarde te voelen en een goede relatie met de zwaartekracht. Ik ben zeer dankbaar dat ik me zo goed voel.  

Maria Gabriella.

[[en]]The Rolfing sessions with Janco have been incredibly helpful in helping me become more aware of my body, movement and breath. I really enjoy discovering all the connections, as I’m becoming more comfortable within my own skin.[[nl]]De Rolfing sessies met Janco zijn ongelooflijk nuttig geweest om me te helpen me meer bewust te worden van mijn lichaam, beweging en ademhaling. Ik  geniet echt van het ontdekken van alle verbindingen, terwijl ik me meer op mijn gemak voel in mijn eigen huid.

G.

[[en]]The mere presence of Janco is healing. My mind and body are very thankful for his deep knowledge and magical hands. Do not hesitate to book a trial session![[nl]]Alleen al de aanwezigheid van Janco is helend. Mijn lichaam en geest zijn hem zeer dankbaar voor zijn diepgaande kennis en magische handen. Aarzel niet om een proefsessie te boeken!

C.

[[en]]After many years of searching with various therapists, I finally found a very special, pleasant, respectful and effective treatment with Janco Volk. Partly because of the exercises, which he explains very clearly, with a gift for didactics, I have the possibility of enjoying the change and rejuvenation as long as possible.[[nl]]Na vele jaren van zoeken bij diverse therapeuten heb ik eindelijk een heel bijzondere, fijne, respectvolle en effectieve behandeling gevonden bij Janco Volk. Mede door de oefeningen, die hij zeer duidelijk uitlegt, met een gave voor didactiek, heb ik de mogelijkheid om van de verandering en verjonging nog zo lang mogelijk te genieten.

W.

[[en]]How wonderful being able to walk upright! And I feel so much more, and more intuitively. I was just playing the piano, and I could immediately hear which notes to play. Normally it doesn't happen that quickly.[[nl]]Echt wat heerlijk om rechtop te kunnen lopen! En ik voel zoveel meer, en intuïtiever. Ik was net piano aan het spelen, en ik hoorde gewoon welke noten ik moest spelen. Normaal gaat dat niet zo snel.

Kevin.

[[en]]Thank you for the rolfing session last Friday. The results were quite amazing, or at least some amazing things have been happening in my life which could be as a result of the Rolfing.  :) It feels great! I feel really good.[[nl]]Dank je voor de rolfing sessie afgelopen vrijdag. De resultaten waren verbluffend, of in ieder geval zijn er verbluffende dingen in mijn leven gebeurd die het gevolg zouden kunnen zijn van de rolfing. :) Het voelt geweldig!  Ik voel me echt goed. Ik zal weer contact met je opnemen voor de volgende afspraak.  

A.

[[en]]Yes, I noticed that the core and midline sessions were very useful for me. There was really a lot stuck in there![[nl]]Jaa ik merk dat ik heel veel aan die Core en midline sessies heb gehad, daar zat echt veel vast!
K.

[[en]]Yeah really, it feels good to feel good.[[nl]]Ja echt, het voelt goed om je goed te voelen.

Michael.

[[en]]It feels very good in my body! I thought it was a special session and I would like to do another one.[[nl]]Het voelt heel goed in mijn lijf! Ik vond het een bijzondere sessie en ik wil er graag nog een.      

Irene....

Latest Posts