[[en]]Treatment[[nl]]Behandeling

[[en]]Each session starts with a short conversation, while the first "intake session" always starts with an intake interview, in which in addition to getting to know information about one's body history, the person shares his or her individual needs and wishes, and learns about what Rolfing can mean in this.[[nl]]Iedere sessie begint met een kort gesprek, de eerste “intake-sessie” begint altijd met een intakegesprek, waarin naast het elkaar leren kennen vooral de lichaamsgeschiedenis, de individuele behoeftes en wensen, en wat Rolfing hierin kan betekenen naar voren komen.

[[en]]Each session starts with a short conversation, while the first "intake session" always starts with an intake interview, in which in addition to getting to know information about one's body history, the person shares his or her individual needs and wishes, and learns about what Rolfing can mean in this. During the “intake session” it is my wish to answer all of the issues that arise. In turn you are also free to ask and share all you want.[[nl]]Iedere sessie begint met een kort gesprek, de eerste “intake-sessie” begint altijd met een intakegesprek, waarin naast het elkaar leren kennen vooral de lichaamsgeschiedenis, en de individuele behoeftes en wensen, als ook wat Rolfing hierin kan betekenen naar voren komen. Ik wil proberen op alle vraagstukken die opkomen een antwoord te geven en jij bent vrij om alles te vragen.

[[en]]After that, each session starts in a well heated space with a Body-Reading, in which I look at the body and its proportional relationships. At this point, I sometimes ask for simple movements, like for example, walking. This already happens in underwear, so please make sure you have comfortable underwear with you.[[nl]]Daarna begint iedere sessie in de goed verwarmde ruimte met een Body-Reading waarbij ik naar het lichaam en de onderlinge relaties ervan kijk. Soms vraag ik hierbij om simpele bewegingen, zoals bijvoorbeeld lopen. Dit gebeurt al in ondergoed, dus kijk aub dat je ondergoed bij je hebt, waarin je jezelf goed voelt.

[[en]]Subsequently, if necessary, we do other exercises while sitting, lying or standing, or we start immediately with some listenings and assessments and the manual treatment on the table.[[nl]]Vervolgens worden eventueel zittend, liggend of staand, andere oefeningen gedaan of beginnen we meteen met listenings, tests en de manuele behandeling op tafel.

[[en]]The quality of the touch is very focused and can go from very light to deep and intense, but should never become painful.[[nl]]De kwaliteit van de aanraking is zeer gericht en kan van zeer licht tot diep en zeer intensief gaan, maar hoort nooit pijnlijk te zijn.

[[en]]A large part of the treatment is for deep relaxation, but also for perception and awareness. The old patterns are not immediately replaced, but other possibilities for movement and body use can be observed, awakened and integrated step by step.[[nl]]Tijdens de behandeling is een groot deel voor diepe ontspanning, maar ook waarneming en bewustwording. Oude patronen worden niet meteen vervangen, maar andere mogelijkheden van bewegen en lichaamsgebruik kunnen waargenomen, ontwaakt en stap voor stap geïntegreerd worden.

[[en]]At the end of each session the integration (centering, landing) of the client is central. Usually, already after the first session, another body perception can be observed.[[nl]]Aan het eind van iedere sessie staat de integratie van de cliënt centraal. Meestal is al na de eerste sessie een andere lichaamswaarneming te constateren.

[[en]]A treatment lasts about 80 min.[[nl]]Een behandeling duurt circa 80 min.

[[en]]The periods between the sessions is typically between 1 and 3 weeks, depending on the time needed to process the previous session. In my opinion, with a distance of more than 3 weeks, the functioning of the process is interrupted. We would be speaking then of separate sessions, which is also possible.[[nl]]De afstanden tussen de sessies is het beste tussen 1 tot 3 weken, afhankelijk van de benodigde tijd om de vorige sessie te integreren. Bij een afstand van meer dan 3 weken wordt naar mijn mening de werking van het process onderbroken; wij hebben het dan over losse sessies, wat ook mogelijk is.


[[en]]The payment of the sessions can be in cash, but in general I do send an invoice, which is paid afterwards.[[nl]]De betaling van de sessies kan contant, maar over het algemeen stuur ik een factuur, die achteraf wordt betaald.

[[en]]Costs and Reimbursements[[nl]]Kosten en Vergoedingen

[[en]]If you have supplementary insurance, in most cases part of these costs can be reimbursed by your health insurance. VGZ cooperation insurances are advised.[[nl]]Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in de meeste gevallen een gedeelte van deze kosten terug krijgen van uw zorgverzekeraar. VGZ coöperatie verzekeringen zijn aangeraden.

[[en]]Click here for an overview of the reimbursements for 2021. The page is in dutch.[[nl]]Klik hier voor een overzicht van vergoedingen voor 2021.


...

Latest Posts