[[en]]The process character[[nl]]Het proces karakter

[[en]]The "process character" is typical of Rolfing Structural Integration, that is normally achieved by a protocol of 10 steps.[[nl]]Verder is het ‘procesmatige karakter’ typerend voor Rolfing SI, dit wordt door een protocol van 10 sessies, of beter 10 stappen gerealiseerd.

Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps that make the journey complete.” Chanda Kochhar

[[en]]The “process character” is typical of Rolfing Structural Integration, that is normally achieved by a protocol of 10 sessions, or, to call it better, by a protocol of 10 steps.[[nl]]Verder is het ‘procesmatige karakter’ typerend voor Rolfing SI, dit wordt door een protocol van 10 sessies, of beter 10 stappen gerealiseerd.


[[en]]This is obviously a theoretical setup that is applied individually. Some clients already experience benefits from fewer sessions, others, for example clients with chronic disorders, would still need a few-weeks of follow up treatments and maintenance, after the initial 10 sessions. In any case, the “process character” is also an important characteristic for Structural Integration.[[nl]]Dit is vanzelfsprekend een theoretische opzet, die individueel toegepast wordt. Sommige cliënten hebben al baat bij minder sessies, anderen (met chronische aandoeningen) komen na deze 10 sessies een paar weken voor een vervolgbehandeling/onderhoudsbeurt. In ieder geval is het proces-karakter ook een belangrijke kenmerk voor Structurele Integratie.

Progress is only possible by passing from a state of undifferentiated wholeness to differentiation of parts.” Lugwig van Bertalanffy.
...

Latest Posts