[[en]]Rolfing and the Scar Tissue[[nl]]Rolfing en litteken

[[en]]Usually scars are ignored and stored in the subconscious or in the unconscious. Also one does not usually look with attention at the pain, itching or irritations of a scar. This can involve more and more complications over time, that can manifest in areas that do not immediately results connected with the scar.[[nl]]Meestal worden littekens genegeerd en in het onder- of onbewuste opgeslagen; ook gaat men meestal niet met aandacht op in pijn, jeuk of irritaties van een litteken. Dit kan met de tijd steeds meer complicaties met zich meebrengen, soms ook ver van het litteken.

[[en]]Usually scars are ignored and stored in the subconscious or in the unconscious. Also one does not usually look with attention at the pain, itching or irritations of a scar. This can involve more and more complications over time, that can manifest in areas that do not immediately results connected with the scar.[[nl]]Meestal worden littekens genegeerd en in het onder- of onbewuste opgeslagen; ook gaat men meestal niet met aandacht op in pijn, jeuk of irritaties van een litteken. Dit kan met de tijd steeds meer complicaties met zich meebrengen, soms ook ver van het litteken.

[[en]]For example a bile surgery can cause many problems in the right shoulder. Or an appendix surgery can limit the mobility in the right ankle or influence a C-section hip mobility with effects on daily movements such as walking. It can also create tensions in the urogenital system.[[nl]]Zo kan een gal-operatie veel problemen in de rechter schouder veroorzaken. Of een blindedarm operatie de bewegelijkheid in de rechter enkel  beperken, of beïnvloedt een keizersnee de heup beweeglijkheid met gevolgen voor dagelijkse bewegingen zoals lopen. En ook spanning in het urigenitale systeem.

[[en]]The structural limitations can have, in addition to physiological, and motoric influence, also an influence on self-perception and emotions.[[nl]]De structurele beperking kan naast fysiologische en motorische, ook emotionele(zelfbeeld) invloed hebben.

[[en]]The Scar treatment originated by Sharon Wheeler is not focused on cosmetic results, which can still be a nice additional result, but on the integration of the scar tissue in the surrounding connective tissue, represented by the fascial web.[[nl]]Litteken behandeling naar Sharon Wheeler is niet gericht op cosmetisch resultaat(wat wel vaak een mooi pluspunt is). Maar op de integratie van het littekenweefsel in het omliggende fascial-web(bindweefsel).

[[en]]In this way, the perception and functioning of affected areas is improved. The scar treatment itself should not hurt at all, to the contrary, it creates often a pleasant experience. With time, the tension will decrease and people will experience more sensitivity. As a result, the scar will be belonging more to the body.[[nl]]Op deze manier wordt de waarneming en het functioneren van betroffen gebieden, verbeterd. De litteken behandeling zelf hoort helemaal geen pijn te doen. Het wordt eerder als aangenaam waargenomen/ervaren. Met de tijd zal de spanning afnemen en zal men meer sensibiliteit ervaren. Het litteken behoort hierdoor weer meer bij het lichaam.

...

Latest Posts