[[en]]For whom is Rolfing?[[nl]]Voor wie is Rolfing?

[[en]]The holistic and supportive approach of Rolfing, and the fact that the person as an individual is the main focus, enables a wide range off applications. This goes from, rehabilitation, prevention, better performance or pain therapy to a greater and better perception of well-being.[[nl]]De holistische benadering van Rolfing, en het feit dat de persoon centraal staat maakt een brede scala van toepassingen mogelijk. Dit geldt voor rehabilitatie, preventie, betere prestaties, pijn therapie als ook een grotere en betere perceptie van het welzijn.

[[en]]The holistic and supportive approach of Rolfing, and the fact that the individual person is central, enables a wide range of applications. This goes from preventive, better performance or pain therapy to a greater and better perception of well-being.[[nl]]Het holistische beeld van Rolfing, en het feit dat de persoon centraal staat, maakt diverse toepassingen mogelijk. Dit geldt voor onder andere; preventie, betere prestaties, pijn therapie of een grotere en betere perceptie van het welzijn.

[[en]]Rolfing is for everyone and for all ages. Till date, my youngest client was 5 months old, and my oldest client was 86 years old. Rolfing is for people who feel healthy or sick, for people close or far from their ideal body weight, for women, for men.[[nl]]Rolfing is voor iedereen en alle leeftijden. Tot vandaag, was mijn jongste cliënt 5 maanden en de oudste 86 jaar oud. Het is voor mensen die dichtbij als ook ver van een ideaal lichaamsgewicht zitten, voor vrouwen, als voor mannen.

[[en]]Rolfing is especially recommended for physical uncomfortability such as:[[nl]]Rolfing is vooral aan te raden bij fysieke ergernissen of ongemakken zoals:

[[en]]- chronic pain[[nl]]- chronische pijn

[[en]]- acute pain[[nl]]- acute pijn

[[en]]- muscle disorder[[nl]]- spier wanorde

[[en]]- stiffness[[nl]]- stijfheid

[[en]]- headache[[nl]]- hoofdpijn

[[en]]- Carpal Tunnel Syndrome[[nl]]- carpaal tunnel syndroom

[[en]]- scoliosis[[nl]]- scoliosis

[[en]]- the detection of chronic compensations of the body[[nl]]- de detectie van chronische compensaties van het lichaam

[[en]]- treatment after surgery, accident or injury[[nl]]- behandeling na operatie, ongeluk of blessure

[[en]]- joint disorders.[[nl]]- gewricht Wanorde.

[[en]]And for emotional uncomfortability such as:[[nl]]En voor emotionele ergernissen/ongemakken zoals:

[[en]]- stress[[nl]]- stress

[[en]]- burn-out[[nl]]- burn-out

[[en]]- depression[[nl]]- depressie

[[en]]- anxiety.[[nl]]- angst.

[[en]]- PTSD. [[nl]]- PTSS.


[[en]]Rolfing also works preventively and helps to improve performance as well as supporting of a:[[nl]]Rolfing werkt ook preventief en helpt het verbeteren van prestaties en het bevorderen van:

[[en]]- better attitude[[nl]]- betere houding

[[en]]- more self-awareness[[nl]]- meer zelfbewustzijn

[[en]]- better breathing[[nl]]- betere ademhaling

[[en]]- greater flexibility[[nl]]- grotere flexibiliteit

[[en]]- more balance.[[nl]]- meer balans

[[en]]If, however, a disease is assumed, it is advisable to first seek a doctor.[[nl]]In het geval dat een ziekte wordt verondersteld, is het raadzaam om eerst een arts te bezoeken.

[[en]]During a pregnancy, Rolfing can have an positive accompanying and relaxing role, but only after the fifth month. After a pregnancy, Rolfing can help to get back in shape.[[nl]]Tijdens een zwangerschap, kan Rolfing een begeleidende en relaxende rol hebben, maar na een periode van 5 maanden. Na de zwangerschap kan Rolfing helpen bij het weer in vom komen.

...

Latest Posts