[[en]]For whom is Rolfing?[[nl]]Voor wie is Rolfing?

[[en]]The holistic and supportive view of Rolfing, and the the fact that the person is put a the center, enables a wide range applications. This goes from, preventive, better performance, or pain therapy to a greater and better perception of well-being.[[nl]]Het holistische beeld van Rolfing, en het feit dat de persoon centraal is gezet, en maakt het mogelijk voor brede applicaties. Dit gaat van voorkomende, betere prestaties, of pijn therapie van een grotere en betere perceptie van het gezond zijn.

[[en]]The holistic and supportive view of Rolfing, and the the fact that the person is put at the center, enables a wide range applications. This goes from, preventive, better performance, or pain therapy to a greater and better perception of well-being.[[nl]]Het holistische beeld van Rolfing, en het feit dat de persoon centraal is gezet, maakt het mogelijk voor brede applicaties. Dit gaat van voorkomende, betere prestaties, of pijn therapie van een grotere en betere perceptie van het gezond zijn.

[[en]]Rolfing is for everyone and for all ages. Till date, my youngest client was 5 months old, and my oldest client was 86 years old. Rolfing is for people who feel healthy or sick, for people close or far from their ideal body weight, for women, for men.[[nl]]Rolfing is voor iedereen en alle leeftijden. Tot de datum, Mijn jongste cliënt was 5 maanden oud, voor mensen dichtbij en ver van een ideaal lichaamsgewicht, voor vrouwen, en voor mannen.

[[en]]Rolfing is especially recommended for physical uncomfortabilities such as:[[nl]]Rolfing is vooral aan te raden bij fysieke ergernissen zoals:

[[en]]- chronic pain[[nl]]- chronische pijn

[[en]]- acute pain[[nl]]- acute pijn

[[en]]- muscle disorder[[nl]]- spier wanorde

[[en]]- stiffness[[nl]]- stijfheid

[[en]]- headache[[nl]]- hoofdpijn

[[en]]- Carpal Tunnel Syndrome[[nl]]- carpaal tunnel syndroom

[[en]]- scoliosis[[nl]]- scoliosis

[[en]]- the detection of chronic compensations of the body[[nl]]- de detectie van chronische compensaties van het lichaam

[[en]]- treatment after surgery, accident or injury[[nl]]- behandeling na operatie, ongeluk of blessure

[[en]]- joint disorders.[[nl]]- gewricht Wanorde.

[[en]]And for emotional uncomfortabilities such as:[[nl]]En voor emotionele ergernissen zoals:

[[en]]- stress[[nl]]- stress

[[en]]- burn-out[[nl]]- burn-out

[[en]]- depression[[nl]]- depressie

[[en]]- anxiety.[[nl]]- angst.


[[en]]Rolfing also works preventively and to improve performance by promoting:[[nl]]Rolfing werkt ook voorkomend en verbeteren van prestaties bij het promoten van:

[[en]]- better attitude[[nl]]- betere houding

[[en]]- more self-awareness[[nl]]- meer zelfbewustzijn

[[en]]- better breathing[[nl]]- betere ademhaling

[[en]]- greater flexibility[[nl]]- grotere flexibiliteit

[[en]]- more balance.[[nl]]- meer balans

[[en]]If, however, a disease is assumed, it is advisable to first seek a doctor.[[nl]]In het geval dat een ziekte wordt verondersteld, is het raadzaam om eerst een arts te bezoeken.


[[en]]In case of acute disc hernia it is wise to wait with the treatment.[[nl]]In het geval van acute disk hernia is het slim om te wachten met een behandeling.

[[en]]During a pregnancy, Rolfing can have an accompanying and relaxing role, but only after the fifth month. After a pregnancy, Rolfing can help to get back in shape.[[nl]]Tijdens een zwangerschap, kan Rolfing een begeleidende en relaxende rol hebben, maar na een periode van 5 maanden. Na de zwangerschap kan Rolfing helpen met weer in vorm kunnen komen.

...

Latest Posts