Ons spambeleid

Omdat 99,9% van de bevolking zich ergert aan spam berichten zien wij ons genoodzaakt een zeer strikt antispambeleid te voeren. Hieronder vind u het huidige antispambeleid van Rolfing Amsterdam.

Wat is SPAM?

 

Onder SPAM wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Welke actie wordt er ondernomen tegen spam?

 

Rolfing Amsterdam hanteert een zerotolerance beleid tegen SPAM, dat houdt in dat wanneer een gebruiker van onze systemen en/of netwerk zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) deze per direct zal worden verwijderd van onze systemen en/of uit ons netwerk zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden. Eventuele door Trafego geleden kosten zullen bovendien worden verhaald op u. Bij een herhaling word er minimaal een vergoeding gefactureerd van € 500,- voor administratieve werkzaamheden!

Waar kan ik SPAM melden?

 

Indien u SPAM heeft ontvangen die verstuurd is vanuit ons netwerk kunt u dit melden aan: info@rolfingamsterdam.nl. Gaarne ook de headers (berichtkoppen) van de emails meesturen, daarmee kunnen wij de bron beter achterhalen en gepaste actie ondernemen.

Ik ben beschuldigd van SPAMMEN, ik SPAM niet!

 

Die conclusie is aan ons en niet aan u. Rolfing Amsterdam zal een onderzoek starten en de resultaten daaruit zullen weergeven of u zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam of niet. Ook al bent u niet bewust dat er vanaf uw dedicated server ge-emaild word, dit valt onder uw verantwoording om dit te voorkomen en ook weer op te lossen.

Er is SPAM verstuurd via mijn website, Wat nu?

 

U bent als beheerder van uw website/server verantwoordelijk voor het beveiligen van uw website/server waardoor u voorkomt dat derden ongewenst email c.q. spam kunnen versturen via uw website/server. Indien er door nalatigheid spam is verstuurd via uw website/server geeft Rolfing Amsterdam hiervoor 1 waarschuwing, komt het hierna nogmaals voor riskeert u een verwijdering van onze systemen/netwerk.

Op welke manier markeert Rolfing Amsterdam als spam?

 

Op alle mailservers van Rolfing Amsterdam wordt er gebruik gemaakt van blacklists van Spamhaus.org en Spamcop.net. Op deze blacklists staan servers die bekend staan om het versturen van spam, email vanaf die servers wordt geweigerd op onze mailservers.

Mag ik wel email versturen via mailinglists?!

 

Ja, dat is onder strikte voorwaarden toegestaan.

 

1: Alle geadresseerden moeten expliciet om het ontvangen van die email(s) hebben gevraagd (opt-in).

2: Alle geadresseerden moeten zich via een optout (uitschrijf) systeem kunnen uitschrijven, het email adres dient vervolgens permanent uit uw database/bestand te worden verwijderd.

In de Nederlandse wet staat weinig tot niets over spam versturen, Trafego mag mij dan toch niet verwijderen als ik spam verstuur?

 

U maakt gebruik van ons netwerk en/of onze servers, dit zijn de regels die wij stellen aan het gebruik daarvan. Indien u zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) zullen wij hier dus actie tegen ondernemen met alle gevolgen van dien. Bij het constateren van bewuste SPAM verzending zal Rolfing Amsterdam alle netwerkverbindingen stilleggen naar uw server en eventuele IP’s nullrouten. Alle bijkomende technische en administratieve onkosten zijn hierbij voor uw rekening.

 

Onlangs (Okt. 2009) zijn er wijzigingen doorgevoerd vanuit OPTA welke je verbied om naast consumenten ook geen bedrijven zonder optin te mailen. Boetes kunnen oplopen tot zelfs €450.000! Wees gewaarschuwd. Meer informatie vind u op de website www.opta.nl en www.spamklacht.nl